Lưu trữ Dự án quận Long Biên - Hai Phat - Invest

Dự án quận Long Biên

Hope residence

HOPE RESIDENCE NOXH -tiêu chuẩn MỚI Tổng quan Vị trí Tiện ích Mặt bằng Bảng Giá Tiến độ Tổng quan dự án Hope Residences là dự án của công ty phát triển nhà ở Phúc Đồng là chủ đầu tư. Dự án được định hướng trở thành dự án Nhà ở Xã hội kiểu mẫu …

Hope residenceRead More »

.