Lưu trữ Chưa được phân loại - Hai Phat - Invest

Chưa được phân loại

Bid Group hồi sinh khu đô thị USilk City hay lại một lần lỡ hẹn

Bid Group hồi sinh dự án CT104 Usilk City với tên gọi Bid Residence Bid Group hồi sinh dự án chung cư Usilk City được xem như một luồng gió mới cho dự án của chủ đầu tư Sông Đà Thăng Long. Đem lại nhiều hy vọng đã mua nhà của Sông Đà Thăng Long …

Bid Group hồi sinh khu đô thị USilk City hay lại một lần lỡ hẹnRead More »

.